19
فوریه

رتبه بندی انفورماتیک

رتبه بندی انفورماتیک:

شورای عالی انفورماتیک به منظور توسعه پویایی شرکتهای انفورماتیکی و گسترش فناوری‌های انفورماتیکی و ایجاد امکان توزیع کار و قراردادها، شرکتهای انفورماتیکی را براساس آیین‌نامه زیر، احراز صلاحیت و طبقه‌بندی می‌نماید.

شرایط کلی شرکتهایی به عنوان شرکتهای انفورماتیکی احراز صلاحیت و رتبه‌بندی می‌گردند که:

۱٫اساسنامه آنها در ارتباط مستقیم با فعالیت‌های انفورماتیکی باشد.

۲٫دارای مدیرعامل تمام وقت با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در رشته‌های مرتبط ونیزحداقل دونفرکارشناس تمام وقت باشند.

۳٫فرم خوداظهاری فهرست تفصیلی احراز صلاحیت را تکمیل نموده باشند.

۴٫اظهارنامه مالیاتی سال قبل وبرگ قطعی سال قبل از آن را که تمام صفحات آن ممهور به مهر حوزه مالیاتی زیربط سازمان امور مالیاتی رسیده باشد، ارائه کرده باشند

رتبه بندی شرکت های انفورماتیک در ۱۵ شاخه زیر انجام می گیرد:

۱- ارائه و پشتیبانی سخت‌افزاری Mainframe

۲- تولید و ارائه رایانه‌های غیرMainframe

۳- تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی

۴- تولید و ارائه قطعات و ملزومات

۵- تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری

۶- ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری و نرم افزارهای حامل محتوا

۷- ارائه و پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه، سیستم و ابزارها

۸- خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی Providers

۹- شبکه داده‌های رایانه ای و مخابراتی

۱۰- امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات

۱۱- مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی

۱۲- آموزش و پژوهش

۱۳- خدمات پشتیبانی

۱۴- سیستم‌های ویژه

۱۵- سیستم های اتوماسیون صنعتی

پارامتر نیروی انسانی:

در پارامتر نیروی انسانی میزان حقوق دریافتی و دستمزد اظهار شده در جداول مربوط به حقوق و دستمزد اظهارنامه مالیاتی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورتی که شرکت دارای اظهارنامه مالیاتی نباشد، میزان حقوق و دستمزد مندرج در فهرست بیمه بررسی می شود. این پارامتر در محاسبه امتیاز کل سهم ۷۰ درصدی دارد.

ضریب کاهنده رضایت مشتری:

هر حکمی که از سوی دادگاه های صالحه علیه شرکت در قوه قضاییه و نظام صنفی رایانه ای (شورای انتظامی استان و شورای انتظامی کل) صادر شده باشد، در اولین سال اقدام به رتبه بندی، موثر واقع می شود و تاثیر آن به مدت ۴ سال پس از صدور حکم باقی خواهد ماند.

پارامتر درآمد:

در محاسبه این پارامتر در رتبه بندی، میزان درآمد مشمول مالیات کلیه معافیت های مالیاتی مندرج در اظهارنامه مالیاتی و برگ مالیات قطعی شرکت ها ملاک اصلی است که در واقع میانگین دو سال آخر مالی فعالیت شرکت در نظر گرفته می شود. این پارامتر در محاسبه امتیاز کل سهم ۳۰ درصدی دارد.

آخرین تغییرات رتبه‌بندی شورای‌عالی انفورماتیک :

باید بدانید که اگر برای حضور در مناقصه‌ها و معاملات دولتی نیاز به داشتن رتبه از شورای‌عالی انفورماتیک نبود، هیچ شرکتی تا به این اندازه زحمت نمی‌کشید تا در رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک این شورا شرکت کند که در واقع این اعتقاد بسیاری از شرکت‌های کامپیوتری نسبت به رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک این شورا است. رتبه‌بندی در واقع امریست که شرکت‌ها به اجبار برای حضور در مناقصات و عقد قراردادهای دولتی باید دریافت کنند . شورای عالی انفورماتیک که زمانی قوی‌ترین و مهم‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در عرصه انفورماتیک و آی تی به شمار می‌آمد حالا صرفا با اتکا به سیستم امتیازدهی و رتبه‌بندی توانسته حضور کمرنگ خود در این عرصه را حفظ کند.هر چند در این میان بسیاری از متخصصین معتقدند عملا امروزه سازمان‌های دولتی برای خرید محصول یا خدمات از بخش خصوصی توجهی به رتبه شرکت‌ها ندارند و صرفا داشتن آن را مانند یکی از ده‌ها موارد قانونی و در عین حال غیرضروری می‌دانند که برای انجام روال قانونی یک مناقصه یا مزایده باید رعایت شود

انتقال امتیاز:

شرکتهایی که بیش از دو سوم از مالکیت شرکت دیگری را در اختیار دارند می‌توانند با ارسال نامه‌ای درآمد مشمول مالیات و حقوق پرسنل شرکت تابعه را به میزان درآمد و حقوق‌های پرداختی خود اضافه نمایند. سایر شرکتها به شرطی می‌توانند امتیاز خود را به شرکت دیگری منتقل نمایند که صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت مبنی بر موافقت اکثریت سهامداران با انتقال، ضمیمه درخواست باشد.

شرکتهایی که امتیاز خود را به شرکت دیگری انتقال می‌دهند، رتبه‌بندی مستقل دریافت نکرده و امتیاز آنها به امتیاز شرکتهای مادر منتقل میشود. این شرکتها نمی‌توانند در هیچ مناقصه ای به طور مستقل شرکت نموده و قرارداد دولتی منعقد نمایند.

ضوابط شرکتهای تازه تاسیس:

شرکتهای تازه تاسیس انفورماتیکی به شرکتهایی می گویند که هنوز یک سال مالی از زمان تاسیس ویا فعالیت آنها نگذشته باشد وقادربه ارائه اظهارنامه مالیاتی نباشند.این شرکتها با داشتن شرایط زیر میتوانند درخواست احراز صلاحیت موقت نمایند.

اساسنامه آنها در ارتباط مستقیم با فعالیتهای انفورماتیکی باشد.

درخواست ارزیابی برای حداکثر دو رشته فهرست تفصیلی فعالیت را ارائه نمایند.

حداقل یک لیست بیمه ماهانه که در آن حداقل سه نیروی تمام وقت مشتمل بر مدیرعامل و دو کارشناس مشغول به کار باشند را ارائه نمایند..

مدیرعامل شرکت دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس باشد.

به این شرکتها برگه احراز صلاحیت موقت با دوره اعتبار یک سال داده خواهد شد.