21
فوریه

پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر:

هر شخص تاجری و هر شرکت، موسسه و سازمانی که مشمول قوانین مالیات باشد، می بایست کلیه عملیات و مراودات مالی خود را در محل مناسبی که قانون تعیین نموده ثبت و نگهداری کند.

قانون برای ثبت و نگهداری مراودات مالی تجار، شرکت ها و موسسات، پلمپ دفاتر قانونی را ارائه کرده و آنها موظف هستند از سازمان امور مالیاتی پلمپ دفاتر قانونی یا همان پلمپ دفاتر تجاری خود را تحویل بگیرند.

دفاتر قانونی که به نام دفاتر تجاری نیز شناخته می شوند، برای مشخص نمودن فعالیت های مالی سالیانه شرکتها، بصورت اجباری در نظر گرفته می شوند.

طبق ماده ۶ قانون تجارت ایران ، ” هر تاجری به استثنای کسبه ی جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد:

۱-دفتر روزنامه

۲-دفتر کل

۳-دفتر دارایی

۴-دفتر کپیه

۱.دفتر روزنامه

دفتر روزنامه، دفتری است که در آن ریز هزینه ها و سود و زیان به صورت روزانه وارد میشود.

۲٫دفتر کل

دفتر کل دفتری است که درآن ریز هزینه ها ی دفتر روزنامه به صورت هفتگی درآن وارد می شود.

۳٫دفتر دارایی

دفتری است که هر تاجری باید هر سال لیست کامل و جامعی از کلیه دارایی های منقول و غیر منقول، بدهی ها و مطالبات سال گذشته خود را به صورت جزء به جزء و ریز و به ترتیب در آن قید کند و آن را امضاء نماید و برای انجام این کار حداکثر تا پانزدهم فروردین سال بعد فرصت دارد.

دفتر کپیه:

دفتری است که هر تاجری باید کلیه مخابرات، مراسلات و همچنین کلیه صورتحساب هایی که صادر می نماید را با رعایت تاریخ در آن ثبت نماید. همچنین تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحساب های وارده خود را به ترتیب تاریخ ورود آن ها مرتب کند و در لفاف مخصوصی ضبط و نگهداری نماید.

چرا باید پلمپ دفاتر مالیاتی را انجام دهیم؟

زیرا جزء قوانین می‌باشد و در صورت عدم انجام آن جریمه مالیاتی می‌شویم.

عدم صدور صورتحساب، عدم درج شماره اقتصادی، استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا برعکس، مسئولیت تضامنی بعلاوه ۱۰ درصد مبلغ مورد معامله که بدون رعایت ضوابط این ماده صورت گرفته باشد را در بر دارد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پلمپ دفاتر :

۱٫کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای شرکت

  1. روزنامه رسمی تاسیس
  2. روزنامه رسمی آخرین تغییرات

۴٫مهر شرکت

دلایل رد دفاتر :

  1. استفاده از دفاتر سال های قبل
  2. ثبت هرگونه اطلاعات غیرواقعی
  3. ثبت نکردن فعالیت های مربوط به شعب یا شعبه شرکت
  4. صفحات بیش از حد سفید گذاشته شده و سفید ماندن تمام صفحات به منظور سوء استفاده
  5. عدم ثبت یک یا چند فعالیت
  6. تراشیدن، پاک کردن، محو کردن و مخدوش کردن مندرجات
  7. درصورتی که دفاتر از پلمپ خارج شده و فاقد یک یا چند برگ باشد.

مراحل پلمپ دفاتر تجاری

شخصی که برای پلمپ دفاتر قانونی خود به اداره ثبت مراجعه می کند، ابتدا باید برگه ی اظهار نامه پلمپ دفتر تجاری را که در قسمت فروش اوراق بهادار هست با ذکر این که تعداد دفاتر چند جلد می باشد تهیه کند. مدیر شرکت یا مؤسسه یا تاجر شخصا باید ورقه اظهار نامه را تکمیل نموده و با استفاده از مهر شرکت آن را مهر کند. همچنین باید شماره ثبت شرکت یا مؤسسه در ورقه اظهار نامه منعکس شود. البته شرکت یا مؤسسه ای که هنوز مهر تهیه نکرده است از این قاعده مستثنی می باشد. علاوه بر این لازم است کلیه مشخصات مدیر عامل شرکت یا بازرگان و آدرس شرکت یا محل تجارت بازرگان در ورقه نوشته شود. همچنین اگر مراجعه کننده بازرگان باشد لازم است مشخصات کامل وی در پایین ورقه قید شود و کارت شناسائی نیز به همراه داشته باشد . در انتها لازم است که مراجعه کننده ای که دفتر را تهیه و قیطان کشی کرده و اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی را تکمیل نموده و به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجارتی بخش پلمپ دفاتر تجارتی مراجعه نماید و دفاتر را به متصدی مربوطه تحویل دهد.

متصدی مربوطه اظهار نامه پلمپ دفاتر را از آورنده تحویل گرفته و تعداد صفحات دفتر روزنامه و دفتر کل و دارائی را در آن می نویسد. سپس ارباب رجوع دفتر را به قسمت حسابداری برده و حسابدار با توجه به تعداد دفاتر و صفحات آن و از روی نوشته ای که در بالای ورقه است فیش را می نویسد و به آورنده می دهد که توسط بانک ملی آن را پرداخت نموده و فیش مربوطه را تحویل حسابدار داده و اظهار نامه پلمپ دفاتر که شامل مهر حسابداری با قید تاریخ و پول پرداخت شده می باشد را دریافت می نماید.