• تماس: 09128359237
 • ایمیل: info(@)sabtvip(.)com
 • ساعات کاری: 09:00-17:00

شرکت های خارجی که در کشور خود به صورت قانونی شناخته و به ثبت رسیده اند با توجه به شرایط تعیین شده و چهارچوب قوانین و مقرارات جمهوری اسلامی ایران می تواند اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خود کند.

زمینه های فعالیت شرکت های خارجی

۱-ارائه ی خدمات پس از فروش کالا : زمانی که شرکت های خارجی به فروش کالا به اشخاص ایرانی می پردازند می توانند برای دادن خدمات پس از فروش در ایران به ثبت شعبه یا نمایندگی بپردازند.

۲-زمانی که بین افراد خارجی و ایرانی قراردادی بسته می شود برای قسمت اجرائی این قرار داد می توانند تقاضای ثبت نمایندگی یا شعبه داشته باشند

۳-دسته ای از شرکت های خارجی مایل به سرمایه گذاری در ایران هستند که این عمل به دو صورت شکل می گیرد :

الف)شرکت های خارجی می توانند برای ارتباط مستقیم با اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق ثبت شرکت یا نمایندگی خود درایران و یا با سهیم شدن در شرکت های تجاری می توانند به سرمایه گذاری بپردازند

ب)در چهارچوب مقرارات قانون مصوب آذرماه مربوط به جلب و حمایت از سرمایه های خارجی و تسلیم مدارک می توانند در این راستا فعالیت داشته باشند.

۴-در صورتی که شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام امور مربوطه در کشور های خارجی انتخاب شده باشند می توانند طبق قرارادادهای منعقد شده و با ارائه ی مدارک لازم به ثبت شعبه یا نمایندگی خد در ایران بپردازند

۵-این دسته از شرکت ها می توانند به ثبت نمایندگی یا شعبه خود در ایران بپردازند : شرکت های خارجی صادر کننده ی محصولات غیر نفتی مانند کشاورزی،صنعتی،صنایع دستی و….شرکت هایی که قصد انتقال دانش فنی را به اشخاص ایرانی دارند

۶-شرکت های خارجی که برای ارائه خدمات با دستگاه های دولتی در ارتباط هستند مانند خدمات حمل نقل هوایی،زمینی،دریایی با اخذ مجور از سازمان های ذیربط و همچنین برای فعالیت در زمینه های بانکی با اخذ جواز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به فعالیت می باشند.

طبق ماده ی ۸ آئین نامه ی اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی،نمایندگان موظفند گزارش فعالیت خود را به همراه صورت های مالی خود به مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه های ذیربط تحویل دهند.

وظایف شعبه شرکت خارجی شامل موارد زیر می شود :

۱-در صورت لغو مجوز از سوی مرجع ذی صلاح باید انحلال شعبه صورت بگیرد.

۲-فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران یه همراه صورت های مالی حسابرسی شده باید تا ۴ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه ذیربط تحویل داده شود.

۳-شعبه یا نمایندگی توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران اداره شود.

فرم درخواست مشاوره

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت خارجی :

 

 • ۱- درخواست کتبی شرکت
 • ۲- کپی آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات ثبت شده ی آن
 • ۳- آخرین گزارش تایید شده ی مالی شرکت
 • ۴- گزارش اطلاعات شرکت :
 • ۵- اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت
 • ۶- بیان ضرورت و دلایل ثبت شعبه در ایران
 • ۷- تعیین نوع و حدود اختیارات در محل فعالیت
 • ۸- چگونگی تامین منابع مالی برای اداره ی شعبه
 • ۹- نیروی انسانی مورد نیاز خارجی و ایرانی
 • ۱۰- اظهارنامه و تصدیق ثبت شرکت خارجی
 • ۱۱- اختیارنامه نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی
 • ۱۲- ارائه ی تعهد نامه مبنی بر انحلال شعبه در صورت تشخیص لغو شعبه توسط مراجع ذی صلاح
 • ۱۳- کلیه ی اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می شود ابتدا باید به تایید مرجع ذیربط و وزارت خارجی آن کشور دربیاید و سپس به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد بعد از آن ترجمه ی رسمی فارسی و مورد تایید اداره ی فنی دادگستری شده و در آخر به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه می شود.