• تماس: 09120042319
 • ایمیل: info@sabtvip.com
 • ساعات کاری: 09:00-17:00

تغییرات شرکت

بعد از ثبت شرکت، ممکن است تغییراتی در شرکت اتفاق بیفتد که ساده ترین آن تغییر آدرس می باشد. تغییرات شرکت ها باید از لحاظ قانونی حتما ثبت شود. در حقیقت برای تغییرات و اجرای تصمیم هایی که در شرکت ها اتفاق می افتد، ابتدا باید ثبت آن از لحاظ قانونی انجام شود. ما با توجه به مدارکی از طرف شما ارسال شده است اقدام به تنظیم صورتجلسه می نماییم و سپس آن را ثبت می کنیم.

تغییرات شرکت به چند دسته تقسیم میشود؟

 • 1- انحلال شرکت
 • 2- افزایش یا کاهش سرمایه شرکت
 • 3- ورود و یا خروج شریک یا شرکا
 • 4- تغییر نام شرکا
 • 5- تغییر موضوع شرکت
 • 6- تغییر آدرس شرکت
 • 7- تغییر دارندگان حق امضا که حتی می توان حق امضا را به یک نفر به شکل منفرد داد یه برعکس به تمامی شرکا داد
 • 8- تبدیل سهام شرکت به بانام و بی نام
 • نقل و انتقال سهام که فقط در شرکت های سهامی خاص انجام می شود
 • 9- تغییر مواد اساسنامه شرکت
 • 10- تصویب تراز سود و زیان
 • 11- تعیین و تصویب بیلان مالی
 • 12- انتخاب یا تمدید بازرسین
 • 13- انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره
 • 14- تعیین سمت هیات مدیره
 • 15- تغییر حق امضا

مدارک لازم برای شرکت توسط وکیل

 • 1- آگهی تاسیس شرکت
 • 2- آگهی آخرین تغییر شرکت
 • 3- کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل و سهامداران و یا اعضای هیئت مدیره

لطفا یک فرم معتبر را انتخاب کنید

چه خدماتی در تغییرات شرکت برای شما انجام میدهد؟

 • 1- تنظیم صورت جلسه
 • 2- تنظیم اظهارنامه
 • 3- تکمیل مدارک و ارسال
 • 4- اعطای وکالت به کارشناسان امور ثبتی برای امضا دفتر. (به دلخواه شما)
 • 5- تغییرات شرکت در کمترین زمان و هزینه برای شما انجام خواهد شد.

نیاز به دریافت مشاوره دارید ؟

[mt-bootstrap-button list_icon=”fa fa-chevron-right” btn_text=”با ما تماس بگیرید” btn_url=”tel:09120042319″ btn_size=”btn btn-sm” align=”text-right” gradient_color_1=”rgba(255,255,255,0.99)” text_color=”#000000″ text_color_hover=”rgba(255,255,255,0.99)” background_color_hover=”#000000″]