12
آگوست

دریافت تاییدیه

در این مرحله بنا بر عملیات مورد درخواست تاییدیه های لازم جهت اطمینان از کامل بودن مدارک و فرآیند های ثبتی، به اطلاع مشتریان عزیز رسانده خواهد شد. همچنین نام ها و برندهای مورد نظر شما مشتریان عزیز استعلام و تایید خواهد شد تا در زمان صرفه جویی های لازم صورت پذیرد.